Remedial teaching

Terug

 
Voor wie?
Remedial teaching is voor alle kinderen die problemen hebben met lezen, spellen, rekenen, schrijven etc. Vooral voor kinderen met dyslexie is remedial teaching goed voor de oefening en het zelfvertrouwen die dan zo nodig zijn.
 
Oefenen
Leren mag leuk zijn. Het is mijn kracht om samen met een kind werkvormen te vinden, waarmee er veel plezier is om met spellen, lezen, rekenen etc. bezig te zijn en door te gaan met het leerproces.
 
Plezier
Elk kind kan zelf manieren bedenken om spelling- of leesoefeningen leuk te maken! Dit gaat prima samen met gericht werken aan bepaalde stukken leerstof, zodat het leren beter gaat.
 
Thuis
Tegenwoordig wordt vanuit school vaak een beroep gedaan op ouders en kinderen om thuis bv. lezen te oefenen. Ook dit kan met een stukje begeleiding door mij een stuk leuker en gemakkelijker gaan.
 
Visie
In het onderwijs is veel aandacht voor het meten en vergelijken van leerresultaten van kinderen. Veel kinderen kunnen zich hierin wel vinden, maar voor ongeveer 10 % van de kinderen sluit het onderwijs niet zo goed aan. Zij leren meer met hun rechter hersenhelft, die goed is in verbeelding, creativiteit en dromen en hebben eigenlijk een vorm van onderwijs nodig, die beter bij hun manier van denken en zijn aansluit. Een vorm van onderwijs die hun persoonlijke ideeen en creativiteit meer tot leven brengt.
 
Hannah, 48 jaar: "Yvonne komt echt uit het onderwijs. Ze weet wat het inhoudt. Het contact met de leerkracht gaat daardoor gemakkelijker."
 
Creativiteit
Ook in mijn praktijk merk ik dat met een creatieve werkwijze een kind het plezier in leren kan behouden of terug krijgen. Als er plezier in leren is, gaat alles weer stromen en dat heeft invloed op het leerresultaat. Concreet kan dit betekenen dat een kind de spellingwoorden niet alleen oefent door deze op te schrijven, maar ook door deze bv. met klei uit te beelden.
In de begeleiding van kinderen en ouders is het mijn uitdaging deze natuurlijke en creatieve manier van leven en problemen oplossen weer in elkaar wakker te maken en te benutten.
 
Ervaringen van Anne, 13 jaar:
- "Mijn leestempo bleef laag, maar jij liet me zien dat ik toch het hoogste avi-niveau (9) kan halen, omdat ik gewoon weinig leesfouten maak".
- "In de klas oefende ik spelling alleen uit een boek. Bij jou op allerlei manieren: met stoepkrijt, door woorden uit te beelden of ze te 'springen' op de trampoline".
- "Ik vond de concentratie- en stilteoefeningen fijn, omdat ik dan net uit bed kwam".
- "Met jouw hulp werd ik tweede bij de voorleeswedstrijd in mijn klas".
(Anne zit nu op het voorgezet onderwijs. Hij kreeg op de basisschool de diagnoses dyslexie en ADD.)
 
Kennismaken
Voor een kennismakingsgesprek kan altijd zonder kosten contact opgenomen worden. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur en daarna is het mogelijk een afspraak te maken voor een intakegesprek.
 
Vergoedingen
Het is mogelijk dat ouders in de kosten voor remedial teaching tegemoet worden gekomen. Er zijn de volgende mogelijkheden:
Verder geeft de Oudervereniging "Balans" nadere uitleg over bovengenoemde mogelijkheden op haar website onder het kopje "steunpunt dyslexie".
 
Een voorbeeld
Als Erik voor r.t.-lessen komt, zit hij in groep zes en heeft hij net een dyslexieverklaring gekregen. Het onderzoek is afgerond en zijn ouders vinden het nu echt tijd voor extra aandacht voor het lezen. De dyslexie blijkt hardnekkig. Het leestempo gaat daardoor alleen heel langzaam vooruit. Erik krijgt door de extra hulp veel meer leesplezier, terwijl hij altijd erg tegen lezen op zag. Hij geniet en lacht bij elk prentenboek. Ook werken we in de extra lessen samen aan een leesmachine. Het is een vrolijk gekleurd "apparaat", gemaakt van een kartonnen doos. We hangen er rolletjes papier in met teksten erop, die je eruit kunt trekken. Ineens durft Erik wel zonder mijn hulp voor te lezen. Tijdens het sinterklaasfeest thuis leest hij de helft van zijn gedichten zelf voor. Dit is iets nieuws voor hem. We werkten met creatieve opdrachten om negatieve gedachten, "ik kan niet goed genoeg lezen", om te buigen naar helpende gedachten, zoals: "ik heb mijn best gedaan en dan is het altijd goed". Na verloop van tijd geeft Erik aan net als de betere lezers van zijn klas graag bij de kleuters te willen voorlezen. Na overleg met de groepsleerkrachten gaat het door! Het prentenboek wordt in de r.t.-les goed voorbereid en elke twee weken leest hij voor in de kleuterklas. Dankzij de extra ondersteuning redt Erik zich erg goed met zijn lezen.
Terug